Γαλλία: εφαρμόζεται ο Νόμος Προστασίας Δεδομένων στα blogs

Ενα ενδιαφέρον άρθρο από τον E-Lawyer, ανεβασμένο την Τετάρτη, Μάϊος 10, 2006

ο σύνδεσμος στον τίτλο