Γιατί τα μπλογκ πρέπει να χρησιμοποιούν άδειες Creative Commons

Ένα ωραίο ποστ από τον Paul Jacobson του  iCommons.org εξηγεί την αναγκαιότητα. Η βασική επιχειρηματολογία είναι ότι τα μπλογκ είναι βασικά “συζητήσεις” και καθώς με τα σχόλια και τα trackback οι συζητήσεις αυτές τείνουν να εξαπλώνονται, τα μπλογκ με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων (all rights reserved) καθιστούν στην ουσία παρανόμους όσους χρησιμοποιούν αποσπάσματα από τα κείμενά τους. Λεπτομέρειες εδώ.