Αλληλλεπίδραση blogs και ΜΜΕ

Η σύνδεση και αλληλεπίδραση του ελληνικού επικοινωνιακού συστήματος με τα εναλλακτικά ΜΜΕ του διαδικτύου και τις πληροφορίες που παράγονται από τους ίδιους τους πολίτες συνεχίζεται.

Γράφει ο Νικος Σμυρναιος στο blog του: Η βιομηχανια του εφημερου, παρουσιάζοντας βήμα προς βήμα την περίπτωση της διάχυσης της πληροφορίας για την εξέγερση στις φυλακές του Μαλαντρίνου και διαπιστώνει ότι,

1. «…οι φορείς της εναλλακτικής πληροφόρησης κατάφεραν να περάσουν αρκετά γρήγορα τα αιτήματα των φυλακισμένων αλλά και την αιτιολόγηση των επεισοδίων σε έναν εκ φύσεως απομονωμένο και κλειστό χώρο όπως αυτός ενός σωφρονιστικού καταστήματος, απευθείας στη δημοσιογραφική σφαίρα χωρίς να περάσουν, όπως θα ήταν φυσικό σε ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, από το φίλτρο των Αρχών.»

2. «…το διαδίκτυο έγινε ταυτόχρονα φορέας πληροφόρησης και μέσο οργάνωσης της κινητοποίησης στην “πραγματική πραγματικότητα”.»