Ενδιαφέρεστε για vlogging; Να ένας οδηγός!

Το vlogging (νεολογισμός για το video blogging) είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν έχει πάρει διαστάσεις ακόμα. Και βέβαια ένας από τους λόγους, είναι ότι τεχνικά ενέχει μεγαλύτερες δυσκολίες από το απλό blogging. Ένας οδηγός λοιπόν δεν βλάπτει. Και μάλιστα ένας πιο φιλόδοξος οδηγός. Όχι απλώς για vlogging, αλλά για Internet TV.
Η ιστοσελίδα makeinternettv έχει όλη την απαραίτητη πληροφορία, ακόμα και το πως να αντιμετωπίσετε το θέμα της άδειας χρήσης του περιεχομένου που θα δημιουργήσετε, με άδειες Creative Commons.