Επιτροπή Προστασίας Bloggers

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που ψάρεψα στο blog του E-Lawyer. Τόσο το άρθρο, όσο και τα σχόλια είναι διαφωτιστικά και ενθαρυντικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται και διαθέτουν χρόνο και γνώσεις για βοήθεια των bloggers.

Μεταξύ άλλων διάβασα και το εξής: «…το περίφημο άρθρο 15 της Οδηγίας 95/46, για τα προσωπικά δεδομένα. Βασίζεται στη φιλοσοφία ότι τα μηχανήματα πρέπει να υπηρετούν τους ανθρώπους και όχι το αντίθετο. Με αυτήν την διάταξη για το δικαίωμα “αντίταξης σε αρνητικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη επεξεργασία” μπορεί κάποιος να αντικρούσει αρνητικό credit scoring που τον αποκλείει από τραπεζικό δανεισμό ή και ranking που τον αποκλείει απο εγγραφή σε πανεπιστήμιο λογω αποκλειστικά αυτοματοποιημένου υπολογισμού των μορίων του.»

1 thought on “Επιτροπή Προστασίας Bloggers

  1. jim_hellas

    Ενδιαφέρον… αυτό το “τα μηχανήματα πρέπει να υπηρετούν τους ανθρώπους και όχι το αντίθετο” μου θυμίζει και κάτι από υπόθεση blogme.gr…

Comments are closed.