Ιντερνετικό ραδιόφωνο: είδος προς εξαφάνιση!

Μια  απόφαση έχει φέρει σε απόγνωση του διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Αμερική. Στις 2 Μαρτίου 2007 το  Copyright Royalty Board (CRB), που επιβλέπει ζητήματα πληρωμής royalties από Διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, αύξησε τα δικαιώματα αυτά από 300 εως 1200 τοις εκατό και θέτει έτσι την οικονομική βιωσιμότητα των σταθμών σε αμφισβήτηση.

Σημειωτέον ότι τα εν λόγω royalties ήταν διπλάσια από τα αντίστοιχα του δορυφορικού ραδιοφώνου.
Και τι αφορά το μπλογκιν θα ρωτήσετε;

Οι σταθμοί καλούν σε βοήθεια, και μια διαδικτυακή καμπάνια είναι σε εξέλιξη, την διάδοση της οποίας μπορούν να συντηρήσουν κι επεκτείνουν οι μπλογκερς: δείτε εδώ για πληροφορίες : SaveNetRadio.org.

SaveNetRadio.org