Επιταχυντής … YouTube

Με την αστάθεια των ADSL  στην Ελλάδα, πολλοί έχουμε νοιώσει τους εκνευρισμούς του να σταματάει και να ξαναρχίζει ένα βιντεάκι πολλές φορές. Δεδομένου ότι για τις ευρυζωνικές υποδομές λίγα μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει λύση;

Υπάρχει, λέει μια Ισραηλίτικη εταιρεία, που έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα για να επιταχύνει το Youtube (αλλά και itunes Premium, metacafe, dailymotion και grouper).
Μια δοκιμή θα μας πείσει.

Now Accelerating