Και κάποια στιγμή οι μάσκες πέφτουν…

“Δεδομένα που μπορούν να ταυτοποιήσουν χρήστες δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε χώρες που εφαρμόζουν περιορισμούς στο Ίντερνετ, εκεί που ο πολιτικός λόγος μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα από το νομικό σύστημα..”

Αυτά κι άλλα τέτοια όμορφα έλεγε η πρόταση του Πάτρικ Ντόχερτυ εκπροσώπου ενός συνταξιοδοτικού ταμείου της Νέας Υόρκης, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Google. Μια πρόταση, που αν υιοθετείτο, θα οδηγούσε τη Google σε έξοδο από την Κίνα.

“Η εταιρεία δεν θα επιδοθεί σε προληπτική λογοκρισία…”

Αλλά η ‘φρόνηση’ του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πρότεινε να καταψηφιστεί και οι λοιποί μέτοχοι πείστηκαν.

Λεπτομέρειες στο άρθρο του PCWorld.

Powered by ScribeFire.

2 thoughts on “Και κάποια στιγμή οι μάσκες πέφτουν…

  1. Rodia

    Η υποχώρηση της google την πρώτη φορά άνοιξε το δρόμο για όσα ακολούθησαν -ή το yahoo πρόλαβε να υποταχτεί πρώτο;
    ..και δεν είδαμε τίποτε ακόμα..
    (οι πρώτες αναγνωριστικές αψιμαχίες είναι)

  2. Rodia

    Με δυο λόγια, νομίζω ότι το συμβούλιο έπραξε άριστα από εμπορικής και στρατηγικής σκοπιάς.

Comments are closed.