Ο Στήβιος κι ο Μπίλιος, τα δυο βουνά φιλιώνουν!

Παρακολουθώντας το βιντεάκι , δεν μπορούσα να αποφύγω μερικές συγκρίσεις:

  1. οι δυο τύποι θα μπορούσαν να είναι συμμαθητές μου. Γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες τσέπες;
  2. Στυλιστικά μου θύμισαν πάρα πολύ την διαφήμιση της Apple με τον άχαρο Windows τύπο και τον νέο κι έτσι Apple τύπο. Μάλιστα σε κάποιο μέρος της συνέντευξης το αναφέρουν κι όλας.
  3. Τελικά παρά τα στυλιστικά, κι οι δύο στο ίδιο στρατόπεδο είναι. Το αντίπαλο δέος είναι η ανοιχτή φιλοσφορία, ο ανοιχτός κώδικας και το linux.