Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του Matt Mullenweg

..στο www.terrainnova.org και στο κανάλι τους στο youtube.

Στα πλαίσια του Greek bloggers Camp βέβαια, και, δυστυχώς για τους μη αγγλομαθείς, στα αγγλικά.

Πρώτο μέρος

Δεύτερο μέρος

One thought on “Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του Matt Mullenweg

  1. Pingback: Πρωινή Πορτοκαλάδα #3

Comments are closed.