Η Tim γίνεται Wind

WIND
Πάνω που ήθελα να γράψω για τα mobile blogs της Tim, εξαφανίστηκε η σελίδα λόγω των αλλαγών της ιστοσελίδας που επακολούθησαν την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τη σημερινή ανακοίνωση για αλλαγή ονόματος. Άντε ψάχνε πάλι…