Κι άλλο βίντεο από GBC

Χάρι στο Δημήτρη από το terrainnova.org έχουμε κι άλλη μια συνέντευξη προσκεκλημένου στο GBC, πολύ πιο τεχνική αυτή τη φορά. Steve Smith στις οθόνες σας..

Powered by ScribeFire.