25 Ιουνίου: συλλογή υπογραφών

Στην επέτειο του θανάτου της Αμαλίας Καλυβίνου, οι “Φίλοι της Αμαλίας” διοργανώνουν μια κινητοποίηση συλλογής υπογραφών για τα παρακάτω αιτήματα (προσοχή, το κείμενο δεν είναι ακόμα το οριστικό).

Mε την πολύτιμη και συνεχή βοήθεια πολλών φίλων bloggers και μη, από το internet αλλά και τη ζωή, κατασταλάξαμε στην εξής λίστα βασικών αιτημάτων:

1. Να ληφθούν άμεσα μέτρα για να σταματήσει το φακελάκι και η ανισότητα στην αντιμετώπιση των ασθενών (βελτίωση αμοιβών ιατρικού / παραϊατρικού προσωπικού, καλύτερη οργάνωση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών τοσο για τον ασθενή όσο και για το προσωπικό)

2. Να γίνουν πιο ευέλικτοι και αποτελεσματικοί οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί ώστε να πάψουμε να θρηνούμε θύματα χρονοβόρων διαδικασιών για εγκρίσεις εξετάσεων, φαρμάκων, ειδικών θεραπειών κτλ. (καθιέρωση μέγιστου χρόνου επεξεργασίας σχετικών αιτημάτων και αποζημίωση σε τυχόν υπέρβασή τους)

3. Να γίνεται έγκαιρη και αδιάλλειπτη μεταφορά ασθενών στα νοσοκομεία, να στελεχωθούν οι ανεκμετάλλευτες νοσοκομειακές μονάδες, να ενισχυθεί το προσωπικό όπου χρειάζεται, να εξοπλιστούν επαρκώς τα νοσοκομεία / κέντρα υγείας με σύγχρονα μηχανήματα και ν’αυξηθεί ο αριθμός των κλινών (δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης), ακόμη κι αν αυτό απαιτεί χτίσιμο νέων μονάδων.

4. Ν’αυξηθούν τα κονδύλια για την ιατρική έρευνα πανεπιστημιακών νοσοκομείων / ερευνητικών κέντρων, και να δημιουργηθεί φορέας διαχείρησης τομέων έρευνας, ώστε να μην επικεντρώνεται σε προσοδοφόρους (λόγω φαρμακοβιομηχανιών) τομείς, παρά να καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών.

5. Να θεσμοθετηθεί η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού των ΕΣΥ / ΙΚΑ & των εμπλεκόμενων φορέων, και να καθιερωθεί η περιοδική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

6. Να επιβληθεί αυστηρότερος έλεγχος στην αγορά του φαρμάκου και των νοσοκομειακών προμηθειών (διαφάνεια, επάρκεια, λογικές τιμές)

7. Να καθιερωθεί το ενιαίο ιατρικό ιστορικό για κάθε ασθενή, στον οποίον να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς και οι θεράποντες ιατροί και αυστηρότατες ποινές για την άρση του ιατρικού απόρρητου για έτερους σκοπούς (ιδιωτικές ασφαλιστικές καλύψεις, όροι εργοδοσίας κτλ)

Πιστεύουμε ότι καλύψαμε επαρκώς τα βασικότερα προβλήματα, με τον συνοπτικό τρόπο που επιβάλλει ένα κείμενο που προορίζεται για συλλογή υπογραφών. Αν διακρίνετε κάποια σημαντική παράλειψη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να οριστικοποιήσουμε το τελικό κείμενο. Επίσης, παρακαλούμε να βοηθήσετε στην οργάνωση της συλλογής υπογραφών σε νοσοκομεία και άλλους δημόσιους χώρους την 25η Ιουνίου 2007.

Powered by ScribeFire.

1 thought on “25 Ιουνίου: συλλογή υπογραφών

  1. Pingback: BloGR » 25/6/07: Συλλογή υπογραφών στην μνήμη της Αμαλίας

Comments are closed.