217 εκατομύρια οι ..παίκτες στο ιντερνετ

Τελικά είναι αλήθεια. Δεν μπλογκάρουν όλοι. Κάποιοι χασομεράνε χωρίς επίφαση σοβαρότητας. Ιδού τα στατιστικά από την comScore.

 

Property

Total Unique Visitors (000)

 

May 2007

May-06

May-07

% Change

% Reach

Average Visits

per Visitor

 

Total Internet : Total Audience

705,644

771,997

9.4

100.0

54.8

 

Online Gaming

185,992

216,715

16.5

28.1

8.9

1

Yahoo! Games

52,969

52,796

-0.3

6.8

4.2

2

MSN Games

34,915

40,335

15.5

5.2

2.5

3

MINICLIP.COM

25,554

30,249

18.4

3.9

3.8

4

EA Online

30,525

21,220

-30.5

2.7

9.3

5

Shockwave.com Sites

N/A

15,689

N/A

2.0

2.5

6

FREEONLINEGAMES.COM

10,050

13,660

35.9

1.8

2.3

7

ADDICTINGGAMES.COM

N/A

13,161

N/A

1.7

4.7

8

RealArcade Sites

15,950

12,520

-21.5

1.6

2.7

9

Zylom

7,271

12,471

71.5

1.6

5.7

10

WildTangent Network

2,329

11,584

397.5

1.5

12.2