Κοινωνία πληροφορίας: συμπληρώνει 10ετία στην Ελλάδα

Παραθέτω μερικούς συνδέσμους που δείχνουν ότι, έστω και κούτσα κούτσα, κάτι προχωράει στα ελληνικά κρατικά πράγματα. Δεν έχω ψάξει σε βάθος, απλώς βρήκα τους τόπους και τους μοιράζομαι μαζί σας. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ξεκίνησε η προσπάθεια πριν από 10 χρόνια περίπου. Ας εξετάσουμε μαζί, αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό σήμερα.

Πρώτα το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» του ΥΠΕΣ –>>

Greek Public Administration Network
http://www.syzefxis.gov.gr/

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών – Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη – τηλεεκπαίδευση).
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.

—————————–

Η ιστοσελίδα: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα
http://www.infosoc.gr/infosoc/en-UK/

Ενα άρθρο στα αγγλικά: Challenges in IS
http://www.infosoc.gr/infosoc/en-UK/epktp/
…και στα ελληνικά: Προκλήσεις στην ΚτΠ
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/default.htm

—————————–
National Documentation Centre
Εθνικο Κεντρο Τεκμηριωσης
http://www.ekt.gr/en/index.html
—————————–