Επίσκεψη στις Βρυξέλλες: Εισαγωγικά από Σ. Λαμπρινίδη

Όπως έγραφα σε προηγούμενο ποστ για το πλαίσιο αναφοράς όλου του υλικού της επίσκεψής μας στις Βρυξέλλες, και το παρακάτω βίντεο και το προηγούμενο εντάσσονται μέσα στη γενική ενημέρωσή μας για το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, πως λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο της παρουσίασης του Σ. Λαμπρνινίδη είναι εκεί που εξηγεί τους συσχετισμούς του κοινοβουλίου και το τι χρειάζεται να γίνει για να ληφθεί μια απόφαση.