Ηλεκτρονική επιστροφή φόρου (spam)

Οι σπάμερς γίνονται όλο και πιο επιδέξιοι στα ελληνικά. Το νέο φρούτο που μόλις έλαβα:
.

Posted via email from Στο δίχτυ