Ο αγώνας Following με τη Followers έληξε 0-0


Όποιος είπε ότι το twitter είναι βαρετό, να ανακαλέσει άμεσα!