Η ιστορία των ηλεκτρονικών

Καλό είναι να είμαστε geeks. Αλλά ας μην ξεχνάμε τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο επειδή μας θαμπώνουν κάποια μπλιπ-χλιμπίδια…

3 thoughts on “Η ιστορία των ηλεκτρονικών

    1. Nikos Anagnostou Post author

      Σε ποιάν “αγορά” αναφέρεσαι, και μάλιστα τόσο εμφατικά; Το βίντεο είναι ακτιβιστικό. Δεν κάνει κανενός είδους ανάλυση αγορών.

  1. Εργασία από το σπίτι

    Έχουμε τόσα προβλήμα σαν κοινωνία που σε πιανει πονοκέφαλος μόνο που το σκέφτεσαι. Ελπίζω τα παιδιά μας να τα πάνε καλύτερα γιατί εμείς έχουμε αποτύχει.

Comments are closed.