Ένα ελληνικό αυτοκίνητο ζητάει να πετάξει

Και το ερώτημα είναι αν θα του κόψουν τα φτερά – αν δεν το έχουν κάνει ήδη.