«Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των αδειών Creative Commons και GPL & LGPL σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι3 ΤΟΥ e-BUSINESS FORUM
Αύριο, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, από 10πμ έως 2μμ. Είσοδος ελεύθερη.