Απάντηση Αβραμόπουλου για το θέμα Αμαλία

Ως συνήθως, από το μπλογκ του Ε. Βενιζέλου:

“Απαντώντας στην με αρ. 8711/1-6-2007 ερώτηση και 3308/1-6-2007 αναφορά που κατατέθηκαν στην Βουλή από το βουλευτή κ. Ευ. Βενιζέλο χετικά με την ιστοσελίδα της Αμαλίας Καλυβινού, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα που θίγει στην ιστοσελίδα της η θανούσα Αμαλία Καλυβινού αποτελούν το περίγραμμα μερικών από τα πιο σοβαρά θέματα στο χώρο της υγείας, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα.
Τα δεκτικά ελέγχου θέματα που αναφέρονται είναι μέρος όσων έχουν καταγραφεί στην έκθεση ελέγχου του
Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν στόχο ελέγχου.
Η ιστοσελίδα μελεταται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αν προκύψουν ειδικότερα και συγκεκριμένα θέματα για εξέταση θα συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό και θα ελεγχθούν”.

Powered by ScribeFire.

2 thoughts on “Απάντηση Αβραμόπουλου για το θέμα Αμαλία

  1. haikalis

    Oi bloggers απότι φαίνεται έχουν την υπομονή να περιμένουν το τέλος της έρευνας του υπουργείου υγείας και τα πορίσματά της… Το παίγνιον της υπομονής είναι, συνήθως, υπέρ των bloggers..

  2. nikan

    @haikalis Κι εγώ έτσι πιστεύω κι έτσι λέει κι η εμπειρία από το εξωτερικό. Το παιχνίδι της λήθης για τα δημόσια πράγματα δεν θα μπορούν να το παίζουν έτσι εύκολα πια οι πολιτικοί.

Comments are closed.