Twitter για εταιρική χρήση

Από τον παλιό guest blogger  Βασίλη Δρόλια, ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Channel Partner.

Στο παρελθόν ασχοληθήκαμε διεξοδικά με τις πιθανές εταιρικές χρήσεις ενός μπλογκ στο πλαίσιο προώθησης του ονόματος και των υπηρεσιών μιας εταιρίας. Η εξέλιξη του φαινομένου των μπλογκ τα έχει ουσιαστικά καθιερώσει σαν ένα εντελώς συνηθισμένο και απαραίτητο εργαλείο για την πλειονότητα των εταιριών μια που τα πλεονεκτήματα πλέον στην χρήση του σαν εργαλείου επικοινωνίας και προώθησης είναι εμφανώς πολλά περισσότερα από τα πιθανά μειονεκτήματα – που συνήθως έχουν σχέση με την επένδυση χρόνου που απαιτεί ένα μπλογκ.

Πέρα όμως από την χρήση ενός μπλογκ, η νέα μεγάλη λέξη στον χώρο του web 2.0 και σίγουρα το μοντέλο που έχει γνωρίσει την μεγαλύτερη ανάπτυξη τελευταία (που φτάνει το εντυπωσιακό 1400%) είναι το twitter (http://ww.twitter.com). Αν και συνήθως χαρακτηρίζεται ως μικρο-μπλογκιν, το  twitter παρουσιάζει κάποιες σημαντικές διαφορές σε σχέση με ένα συνηθισμένο μπλογκ, τόσο στην φιλοσοφία της χρήσης του, στην έννοια της κοινωνικής ομάδας που δημιουργεί, καθώς και της μεθόδου με την οποία χρησιμοποιείται από τους χρήστες.

Ουσιαστικά το twitter είναι ή απλή αναφορά μέσα σε δυο-τρεις προτάσεις  (140 χαρακτήρες) της στιγμιαίας ‘κατάστασης’ του προσώπου που το χρησιμοποιεί. Αυτό το SMS του internet φτάνει να έχει σήμερα 55 εκατομμύρια επισκέψεις από χρήστες κάθε μήνα και να θεωρείται γενικά σαν το πιο σημαντικό εκκολαπτόμενο εργαλείο web 2.0 για προσωπική χρήση. Δεκάδες εφαρμογές συνδέουν το twitter με το κινητό τηλέφωνο του χρήστη (ώστε να μπορούν να γίνονται τα  tweets με ένα απλό SMS π.χ.) μα και με άλλες εφαρμογές web 2.0 (για παράδειγμα ένα νέο κείμενο στο μπλογκ του χρήστη ανεβαίνει αυτόματα στο tweeter μα ταυτόχρονα ενημερώνει τις προσωπικές σελίδες του στο facebook). Υπό μία έννοια το twitter παίζει και έναν ρόλο ‘ολοκλήρωσης’ όλων των υπόλοιπων web 2.0 εφαρμογών τις οποίες χρησιμοποιούν οι χρήστες.

Γενικά οι χρήστες του twitter σήμερα φαίνεται να είναι μεγαλύτερης ηλικίας από εκείνους άλλων web 2.0 εφαρμογών, καλύτεροι γνώστες της τεχνολογίας και χρησιμοποιούν το twitter περιστασιακά σαν μέθοδο επικοινωνίας με μια κλειστή συνήθως κοινότητα φίλων (σε αντίθεση με τις ευρύτατες και χαλαρά συνδεόμενες κοινότητες που δημιουργούνται στο facebook).

Σε εταιρικό επίπεδο όμως, όπως και συνέβαινε με τα μπλογκ πριν από δύο χρόνια, οι περισσότερες εταιρίες παρακολουθούν το φαινόμενο twitter μα διατηρούν μια στάση γενικότερης αναμονής μια που το απλό του μοντέλου φαίνεται να μην τους  πείθει εύκολα για την εξέλιξη του. Παρόλα αυτά αρκετές εταιρίες το έχουν αντιμετωπίσει σαν ευκαιρία για την προώθησή τους και χρησιμοποιούν το twitter καθημερινά, ολοκληρωμένο και με τις υπόλοιπες προσπάθειες προώθησης που ακολουθούν.

Σε γενικές γραμμές οι εταιρικές χρήσεις του twitter που έχουν ακολουθηθεί ως τώρα φαίνεται να πέφτουν στις παρακάτω κατηγορίες (σύμφωνα και με ένα report  της Garner Research  που δημοσιεύτηκε πρόσφατα):

Άμεσες χρήσεις.   Η εταιρία χρησιμοποιεί το twitter σαν μια μέθοδο μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, δημοσιεύοντας επιγραμματικά τις επιχειρηματικές τους ειδήσεις και εξελίξεις στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Ο σκοπός εδώ είναι το καθαρό branding του ονόματος της εταιρίας και της δημοσιοποίησης του ονόματος, των προϊόντων και των υπηρεσιών στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Έμμεσες χρήσεις. Στις έμμεσες χρήσεις οι υπάλληλοι της εταιρίας χρησιμοποιούν το twitter ατομικά και μέσα από τα αλλεπάλληλα tweets προωθούν την εταιρία και τα προϊόντα της. Φυσικά το ζήτημα είναι εδώ πως είναι πιθανό κάποια από τα tweets να είναι αρνητικά για την εταιρία, αλλά αυτό θα μπορούσε να συμβεί και στην απλή περίπτωση ενός προσωπικού μπλογκ ενός εργαζόμενου. Η εμπειρία έχει δείξει πως τα οφέλη για την εταιρία είναι συνήθως μεγαλύτερα από τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από τα προσωπικό μπλογκ εργαζομένων και κατά συνέπεια από τα προσωπικά tweets.

Εσωτερικές χρήσεις. Η χρήση αυτή φαίνεται να είναι η πλέον διαδεδομένη μια που η πλατφόρμα του twitter είναι ιδανική για να κρατάει σε επικοινωνία και σε διάλογο διάφορες ομάδες χρηστών. Χρησιμοποιώντας εσωτερικά στην εταιρία το twitter οι εργαζόμενοι – σε όποιο σημείο και να βρίσκονται – με την απλή χρήση του κινητού τηλεφώνου τους μπορούν να επικοινωνούν με την ‘βάση’ τους άμεσα, να κάνουν γρήγορη αναφορά προόδου, να ανταλλάσσουν ιδέες, να δημιουργούν μια βάση διαλόγου για την εξέλιξη ενός πρότζεκτ με τον πιο σύντομο και λακωνικό τρόπο. Η παρακολούθηση των σύντομων αυτών tweets είναι η χαρά του μάνατζερ!

Χρήση Παρακολούθησης. Πολλές εταιρίες πλέον χρησιμοποιούν τα tweets τρίτων σαν μια μέθοδο παρακολούθησης (μέσα και από το http://search.twitter.com)  για τις απόψεις του κοινού για την εταιρία, τα προϊόντα τους ή για τον ανταγωνισμό.

Επίσης μια σειρά από χρήσεις που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή αφορούν στην επικοινωνία της εταιρία καθαρά με πελάτες με σκοπό μια συνοπτική και άμεση διαδικασία υποστήριξης πελατών.

Στο επόμενο άρθρο θα δούμε κάποιους κανόνες  εφαρμογής για την εταιρική χρήση του twitter. Στο μεταξύ, αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα tweets μου στρέψτε τον μπράουζερ σας στην διεύθυνση http://twitter.com/basileios .

Reblog this post [with Zemanta]

1 thought on “Twitter για εταιρική χρήση

  1. Pingback: Metablogging.gr » Blog Archive » Twitter για εταιρική χρήση 2

Comments are closed.