Το μέλλον της βιομηχανίας είναι … οικιακό

Δεν θυμάμαι άλλη τεχνολογία που να έχει εξάψει τόσο τη φαντασία μου όσο το 3D printing. Ίσως γιατί έχει αυτή την πράξη δημιουργίας, την εμφάνιση ενός απτού, υλικού αντικειμένου κατευθείαν από τον ιδεατό του τύπο (: ένα 3D σχέδιο) χωρίς μεσολάβηση μιας διαδικασίας κοπής, τρυπήματος, συναρμολόγησης, συγκόλησης, όλων αυτών των ενεργειών, τέλος πάντων, που έχουμε συνδιάσει στο μυαλό μας με την παραγωγική διαδικασία.

Φαντάζομαι μια εποχή όπου θα έχει τελειοποιηθεί αυτή η τεχνολογία κι οι ηλεκτρονικές μας αγορές θ’ αφορούν σχέδια αντικειμένων τα οποία κατόπιν θα τυπώνουμε σπίτι μας σ’ όσα αντίτυπα θέλουμε ή μας χρειάζονται.

Αναρωτιέμαι δε κατά πόσο υπάρχει ήδη εδώ μια ευκαιρία. Μιλάω για εδώ, Ελλάδα. Η τεχνολογία του 3D printing είναι σ’ εμβρυακή μορφή μεν ακόμη αλλά ίσως να υπάρχουν ήδη κάποιες κάθετες αγορές για τις οποίες θα προσιδίαζε έτσι ως έχει. Ειδικά για αντικείμενα που συνδιάζουν κάτι το καλλιτεχνικό και το βιομηχανικό. Ίσως μια γλυπτική που γίνεται με CAD κι όχι με σμίλη. Οψόμεθα.

 

Enhanced by Zemanta